Bæredygtige greb

Et Cradle-2-Cradle (C2C) certifikat er bevis på, at et produkt er udviklet og produceret i henhold til konceptets principper.
  1 3  

Det er vigtigt at understrege, at C2C er en produktspecifik certificering, hvilket betyder, at det kun gælder for de specifikke produkter, der er nævnt i certifikatet. De specifikke køkkengreb kan identificeres dels ved logoet på produktbillederne og dels ved kategorien "C2C".


Hvordan opnår man certiceringen

Certificeringen Cradle to Cradle CertiedTM – C2C (på danske Vugge til Vugge(R)) er udviklet på baggrund af Cradle to Cradle konceptet. Produktstandarden er administreret af den uafhængige non-profit organisation http://c2ccertified.org/.

Inden certificeringen har instituttet minutiøst gennemgået hvert enkelt trin i produktionscyklussen; fra køb af råmaterialer, til produktionsmetoder, anvendte kemikalier og materialegenbrug. Alle disse trin får en score, og produkterne er så rangeret ud fra den lavest opnåede. Dette gøres for at sikre, at virksomheden vil fortsætte sit arbejde for at forbedre sin score.

Da furnipart i forvejen omhyggeligt overvåger hvert enkelt trin i produktionsprocessen, tog det mindre end et år at blive certificeret. Instituttet besøgte såvel vores aluminiumsproduktionsenheder som alle underleverandører, som arbejder med de forskellige kemiske processer, for at sikre sig at arbejdsforholdene var tilfredsstillende overalt.

Besøgene hos de forskellige enheder omfattede også deres produktioners aftryk på miljøet, forvaltning af spildevand, strøm- forbrug, social ansvarlighed og inspektion af, om FN’s internationale bestemmelser for arbejdsvilkår blev overholdt. Det blev også verificeret, at deres produktioner havde korrekt skiltning og følger reglerne for brug af kemikalier og sikkerhedsudstyr.

Nogle underleverandører fik udelukkende besøg af Cradle to Cradle inspektøren, men ved de fleste besøg var der en repræsentant fra furnipart til stede. Besøgene af en uvildig tredjepart hos underleverandørerne betyder, at de nu ved, at de lever op til vores krav.


 

Fremadrettet

C2C certificeringen er garant for, at furnipart leverer produkter, der er forsvarlige i forhold til miljø og social ansvarlighed. Instituttet kan til enhver tid dukke op for at inspicere både deres produktioner og disses underleverandører, og for at de skal kunne blive gencertificeret vil de aflægge besøg mindst hvert andet år. furnipart skal desuden dokumentere, at de lever op til eventuelle nye lovkrav og bestemmelser, så udviklingen af mere bæredygtige produkter bliver en vedvarende proces.

Desuden kræver en C2C certificering, at furnipart ikke blot opretholder standarden, men løbende vil tilstræbe at forbedre og videreudvikle eksisterende processer.
 

Made in China bliver stuerent

furnipart er desuden den første globale virksomhed, der har fået certificeret en produktserie, der er ”Made in China”, og dermed bidrager certificeringen også til en holdningsændring i forhold til ”Made in China” produkter.

For yderligere information, besøg den danske virksomhed Vugge til Vugge, der er akkrediteret Cradle to Cradle rådgiver og har forestået certificeringen af furnipart: https://vuggetilvugge.dk/